Les Svíb

Příběh vojáká uprostřed bitevní vřavy v prusko-rakouské válce roku 1866

Skroluj dolů

Sugestivně a bez příkras

Z hlubin archivů jsme vykutali a natočili příběh neznámého rakouského vojáka, jehož osud se podobal statisícům dalších. Nepřehledné a kruté boje v lese Svíb se staly rozhodující pro výsledek bitvy 3. 7. 1866 u Hradce Králové a celého válečného tažení.

Rozvířit prach na vitrínách

Pro nově zbudovaný Památník bitvy na Chlumu 1866 jsme realizovali audiovizuální část muzejní expozice, která divákům umožňuje vidět historickou událost z různých perspektiv. Film je trvalou součástí expozice muzea.

Kde navštívit expozici

Emoce jsou více než čísla

Pracovat na muzejní expozici má pro nás hluboký význam. V historii nevnímáme pouze fakta, ale především skutečné lidské příběhy a osudy. Film je ideální médium, kterým lze diváka do příběhu vtáhnout a umožnit mu ho prožít. Snímek je záměrně kontrastní k výpovědím rakouské generality.

Což byla svedena bitva?

Název Svíb* vznikl ze slova svíba, což znamená dřín krvavý (cornus sanguinea).

*na dobových mapách jako Swiebwald

Názory a řeči z kuloárů

Jak to vidí divák

Film mne přímo zatáhl do bitvy. Připadal jsem si jako bych se plazil a kráčel a střílel vedle hlavní postavy. Iluze spojení s bitvou, časem a prostorem byla velmi silná.

MUDr. Zdeněk Fink
primátor města HK

Jak to vidí klient

Velký zájem je také o krátký film o bojích v lese Svíb, ačkoliv je to poměrně drastické a stává se, že někteří lidé z projekce odejdou.

Aleš Chvojka
průvodce, Památník bitvy 1866 na Chlumu
Nenechte si vše jen pro sebe
Napište nám

Další projekt

Což byla svedena bitva?

Portfolio